Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Aankaarten (43)

We spelen vandaag weer een potje Aankaarten. Daarbij is het de bedoeling dat de lezer raadt over welk geografisch onderwerp een kaart of diagram gaat.

Het antwoord van de vorige keer: relatief aandeel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft (rood) en niet (groen) (bron: via OurWorldInData).

Deze keer kaarten we de volgende raadselachtige afbeelding aan:

De mogelijke antwoorden:

  1. Jaaromzet in x dollar per jaar van de grootste fossiele bedrijven ter wereld
  2. CO2-uitstoot in % van de grootste fossiele bedrijven ter wereld
  3. Winning van fossiele brandstoffen in x ton/jaar van de grootste fossiele bedrijven ter wereld
  4. Doden per dag door bedrijfsongevallen bij de grootste fossiele bedrijven ter wereld

De regels:

  • Antwoorden kan men kwijt in de reacties op dit artikel.
  • Verwijzingen naar de bron worden niet toegelaten, mocht je die vinden met bijv Google.
  • In de volgende aflevering volgt zowel een nieuwe afbeelding als het antwoord van de huidige puzzel.
  • De huidige puzzel wordt opgenomen in de Grote Aankaarten-Quiz, waarin alle voorgaande puzzels te vinden zijn.
  • Over antwoorden wordt niet gecorrespondeerd door de redactie.

 

Reacties zijn gesloten.